Du kan få bidrag för din elcykel

Naturvårdsverket fördelar i år bidrag till privatpersoner som har inhandlat ett elfordon, så som elcykel, elmoped, samt elmotorcykel. Bidraget ska underlätta för fler att byta ut bilen miljövänligare fordon, och samtidigt bidra till mindre trängsel, mindre buller och minskade koldioxidutsläpp.

Om bidraget

Sedan 1a februari 2018 kan man skicka in ansökan om bidrag, bidraget gäller för elcyklar, eldrivna mopeder och motorcyklar, samt somliga fordon som kan köras av människor med funktionsnedsättningar (till exempel permobiler). Bidraget avser fordon som är köpta den 20e september 2017 och senare.

Regeringen har avsatt 350 miljoner kronor till Naturvårdsverket för utbetalningar av bidrag. Naturvårdsverket i sin tur ger ut bidragen till de som ansöker om dem först. Så länge Naturvårdsverket har pengar att betala ut med kommer de ge ut bidrag. När pengarna är slut krävs ett nytt budgetbeslut från regeringen innan Naturvårdsverket kan fortsätta att betala ut bidrag.

Observera att om du har köpt din elcykel efter 1a februari 2018 och vill ta del av premien, måste din ansökan skickas in till Naturvårdsverket inom ett halvår efter elcykeln köptes. För elcyklar som köptes mellan 2017-09-20 – 2018-01-31 måste ansökan in före den 1a augusti 2018. Premien är för privatpersoner som är 18 år och äldre när ansökan skickas in. Sökande måste vara folkbokförda i Sverige samt inneha ett svenskt personnummer. Bidraget är per person och Naturvårdsverket kommer börja betala ut de första bidragen i början av maj 2018.

Bidraget är på 25 procent av priset för elcykeln, moms inräknat, alternativt som mest 10 000 kronor.

Räkneexempel:

Elcykel kostar 20 000kr betalar Naturvårdsverket ut 5000 kronor (25 procent) i bidrag

Elcykel kostar 30 000kr betalar Naturvårdsverket ut 7500 kronor (25 procent) i bidrag

Elcykel kostar 40 000kr betalar Naturvårdsverket ut 10 000 kronor (högsta tillåtna beloppet) i bidrag

Observera att enbart nya elcyklar omfattas av premien. Det är således inte möjligt att få bidrag för en elcykel som är leasad, hyrd eller köpt begagnad. Hemmabyggda elcyklar och modifierade cyklar är även de uteslutna från premien. Observera också att Naturvårdsverket inte kommer börja bearbeta ansökningar innan slutet av april 2018, med ett mål att skicka ut de första beskeden om bidrag i början av maj 2018.

Om ansökan

I din ansökan till bidrag måste du skicka med en kopia av kvittot som du fick vid köp av din elcykel.

Naturvårdsverket kommer inte skicka tillbaka kvittot, skicka därför inte med originalkvittot. På kvittot är det viktigt att elcykelns ramnummer finns med. Elcykeln måste vara CE-märkt, alternativt stämma överens med standarden för elcyklar (SS-EN 15194). För andra elfordon gäller andra regler, kontakta din återförsäljare om du är osäker på ifall din elcykel eller annat elfordon du har köpt har rätt märkning, samt uppfyller alla villkor.

Naturvårdsverket kommer kräva tillbaka bidraget om du returnerar elcykeln.

Hur du ansöker

För att komma åt ansökningsformuläret för premien behöver du ha ett BankID eller mobilt BankID.

Logga in på http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/bidrag-elcykel/Ansokan/ och fyll i formuläret. Tänk på att om du är inaktiv för länge (30 minuter) kommer du automatiskt att loggas ut. Logga in igen för att fortsätta fylla i ansökan.

Observera att Naturvårdsverket har problem med mobila digital signering på mobila enheter, skicka därför in din ansökan via datorn för att försäkra dig om att ansökan om premie går igenom.

Om du inte har Bank ID kan du istället ladda ner och fylla i en blankett, och sedan skicka blanketten i ett kuvert till Naturvårdsverket.