Åt vilket håll sitter bromsbackarna?

Ibland finns skillnader mellan primär och sekundär bromsback. Var noga med att sätta dem på rätt håll.

Filmen nedan visar två olika bromsbackar.