Hur fungerar hjulbromsen?

Bromssystemet på en släpvagn består av tre delar:

  • Påskjutsbroms
  • Bromsöverföring
  • Hjulbroms

Påskjutsbromsen sitter fast i bilen via kulkopplingen. Kulhandsken sitter fast i ett rör som kan röra sig fram och tillbaka. När bilen bromsar trycks hela påskjutaren ihop. Påskjutare och hjulbroms sitter ihop via bromsöverföringen. Via wires och stänger överförs kraften från röret i påskjutaren till hjulbromsen.

Hjulbromsens två viktigaste delar är bromstrumman och bromsbackarna. Bromstrumman är fastskruvad i hjulet, och roterar runt navet. Med hjälp av hjullager är friktionen låg och hjulet rullar lätt. Bromsbackarna sitter fast monterade på bromsskölden, och när bromsmekanismen aktiveras trycks bromsbackarna mot insidan av trumman. Friktion uppstår mellan bromstrumma och bromsbackar så släpvagnens fart minskas.

Bromsmekanismen aktiveras när bromswiren drar i expandern som i sin tur trycker ut bromsbackarna.

 

Vad händer när bilen bromsar?
Bilden visar vad som händer när bilen bromsar

Kan man byta själv?

Du som privatperson kan byta detta själv om du är van att meka med bilar och släp. Vi har här på vår hemsida samlat värdefull information som du kan använda när du reparerar ditt släp. Dessutom har vi lagt ut instruktionsfilmer som är lätta att följa.

Om du är osäker råder vi dig att uppsöka en verkstad som kan hjälpa dig.