Om Valeryd

VALERYD utvecklar och tillhandahåller släpvagnsdelar för den europeiska eftermarknaden. VALERYD riktar in sig på premium-sortimentet för hjulbroms och draganordningar , belysning, elsystem och LED-belysning, lastsäkring  och gasfjäder.

VALERYD-s produkter finns tillgängliga bland B2B-partners via biltillbehörsaffärer och e-handel. VALERYD kännetecknas av långvariga ekonomiska fördelar, stor tillgång på färdiga lösningar, både i programvara och koncept i butik, och fokusering av optimal kundnytta . Vi skapar ett mervärde i vårt erbjudande, viktiga hörnstenar i vårt varumärke.