Hur räkna ut newtonvärde för en kåpa?

L1*=
Kg ( Totalvikt i kg )*=
L2*=
N ( Antal gasfjädrar)=


Ditt newtonvärde blir :

Gör så här:
Fyll i värdena ovan. Alla fyra fälten måste vara ifyllda och värden ska anges i hela millimeter. Klicka på “Räkna ut”.

* L1 mäts från gångjärnens (O) centrum.

* L2 mäts från gångjärnet (O) till den närmsta infästningspunkten på gasfjädern i öppet läge. Detta kan vara både på kåpan eller på släpet beroende på vilken infästningspunkt som ligger närmast gångjärnet.

* Vikten avser totalvikten av kåpan/luckan.
För att väga en kåpa tar man loss gasfjädrarna, lägger en våg längst bak i öppningen, stänger kåpan och dubblar värdet.