Lasta och säkra din släpvagn

Valeryd har flera produkter i sortimentet för att säkra lasten på en släpvagn. Här ger vi några tips om vad du bör tänka på när du ska lasta och säkra din släpvagn.

Kultryck

Släpvagnen belastar dragkroken med ett visst tryck, detta kallas kultryck. Kultrycket bör normalt ligga mellan 30-100 kg.

Om du har en enskild tungt objekt t ex en tyngre låda, ska denna placeras ovanför eller precis framför axeln (1), då påverkas inte kultrycket varken positivt eller negativt.

Om lasten placeras för långt fram så kommer vikten på dragkroken öka och då kommer framändan på bilen lyftas upp (2), med bländande halvljus och sämre styrförmåga som följd.

Om lasten placeras för långt bak så kommer belastningen på dragkroken minska, eller till och med bli negativ (3). Detta medför att bakdäcken förlorar tyck och grepp mot vägen.

Tyngre last

Tyngre last ska säkras så att den ligger i mitten på släpvagnen, precis ovanför eller framför axeln. Lasten kan säkras med spännband, men tänk på att spännbanden måste tåla lika mycket som lasten väger. Väger lasten 500 kg så måste spännbanden också hålla för 500 kg. Lasten kan säkras ytterligare genom att lägga lastpallar eller träklossar så att inte lasten kan röra sig i sidled.

Lättare last

Lättare last kan fördelas jämnt över släpvagnens yta, för att höjden ska bli så liten som möjligt. Enklare lätta saker kan läggas mot framlämmen och surras där. Allt på släpet måste måste sitta fast och inte ligga löst!

Trädgårdsavfall

Trädgårdsavfall som grenar eller löv lastas gärna på släpvagnen med lastnät. Lastnät är bra att ha vare sig du har grindar eller inte.