Information om bromsbackar

Vårt breda sortiment av bromsbackar för släpvagn och husvagn innefattar ett komplett sortiment av bromsbackar med unik teknik och garantier, VALERYD Original X-Tech. VALERYDs kompletta sortiment av bromsbackar vänder till samtliga på marknaden förkommande fabrikat av hjulbromsar och märken för släpvagn och husvagnar.

VALERYDs bromsbackar till släpvagn och husvagn används för mekaniska påskjutare med så kallad påskjutsmekansim med tillhörande hjulbromsmekanism, bromsbackar, expander, bromsjustering, backautomatik, returfjäder, tryckfjäder mm.

Funktionen av påskjutare med tillhörande hjulbroms med bromsbackmekanism för släpvagn och husvagn fungerar enligt följande;

När släpvagnar och husvagnar är kopplade till bilen och när inbromsning sker trycks påskjutaren och dess mekanism ihop. Vid inbromsning aktiveras mekanismen genom att dra påskjutarens bromshävarm som i sin tur drar i bromsstången som är kopplad till bromsvajer. Där ansluter vajern till expandern som drar isär hjulbromsens bromsbackar så att friktion uppstår mot bromstrumman.

Vid kraftig inbromsning av släpvagn och husvagn kan mycket höga temperaturer uppstå för hjulbromsen och dess bromsbackar.

Med VALERYDS unika och egna X-Tech bromsbackar för släpvagn och husvagn garanterar vi befintliga och nya kunder en trygg och säker färd.

VALERYD utvecklar och tillhandahåller unika och egna tekniska premiumprodukter för hjulbroms till Knott, AL-KO och BPW för släpvagn, husvagn, biltransporter, hästsläp och båttrailers.

Underhållning av bromsbackar

Minst en gång om året eller oftare vid behov bör en kontroll och genomgång av bromsarna göras där justering av bromsarna görs, smörjning av lager och andra rörliga delar.

När 2 mm eller mindre består av bromsbeläggets yta skall man byta ut bromsbackarna. Hur ofta man behöver byta bromsbackar beror helt på hur mycket man använder släpvagnen, hur mycket man lastar och hur mycket man kontrollerar och underhåller.

Nedan ser du de bromsbackar som Valeryd tillhandahåller listade per fabrikat.

Bromsbackar till Knott

Bromsbackar till AL-KO

Bromsbackar till BPW/PEITZ/HAHN

Bromsbackar till GSM

Bromsbackar till OMC

 

Klicka på nedan bild för att se fler delar ur vårt axel och hjulbroms sortiment.