Valeryd garanti – Product Lifetime Warranty

 

 

 

 

 

• Garantin är gällande om bromsbanden separerar från bromsbackarna under normal användning och under normala förhållanden.
• Garantin är gällande bara om samtliga bromsbackar samtidigt har blivit ersatta på hela Trailern/fordonet och trailern/fordonet har underhållits och servats i enlighet med tillverkarens rekommendationer.
• Garantin gäller bara om mer än 20 % av bromsbanden finns kvar.
• Garantin gäller bara om bromsbackarna inte har påverkats av krafter som inte hänför sig till normal användning.
• Garantin gäller inte om något annat fel på trailern/fordonet kan ha påverkat bromsarna.
• Garantin ger kunden rätt att kostnadsfritt erhålla nya bromsbackar med bromsband och att dessa levereras utan kostnad till kunden.
• Garantin ger inte kunden rätt att erhålla ersättning för kostnader för monteringen av de nya bromsbackarna.
• Garantin gäller under förutsättning att kunden kan uppvisa bromsbackar från hela trailern/fordonet använda på samma fordon och köpta samtidigt.
• Garantin gäller under förutsättning att kunden kan visa kvitto på inköpet tillsammans med de levererade bromsbackarna.
• Garantin gäller enbart för bromsbackar tillverkade av Valeryd märkta www.valeryd.com
• Garantin gäller bromsbackar köpta efter 1/1 2009.