Hur hitta kulkoppling?

Det finns olika steg för att hitta rätt kulkoppling.

Rätt totalvikt

Kulkopplingen som du ska välja måste ha en totalvikt som är samma som du har på din släpvagn. Kulkopplingens totalvikt måste vara lika med, eller större än släpvagnens totalvikt. Du kan titta på registreringsbeviset för din släpvagn för att se dess totalvikt.

Anslutningsrör/dragrör

Kulkopplingar för bromsade är skruvas fast på dragröret. Det är viktigt att du mäter ytterdiametern på dragröret och jämför detta med innerdiameten för kulkopplingen där dragröret placeras. Vissa universalkulkopplingar har adaptrar, iläggsskivor så att en grövre kulkoppling passar till ett tunnare dragrör.

Kulkopplingar för obromsade släp finns i både för runda rör, och fyrkantsrör.

Hålbild

Hur är hålbilden, det vill säga hur sitter de två bultar som går igenom kulkopplingen? Den kan vara vertikal, bulten går uppifrån och ner, horisontal, bulten går från sidan, eller korsad, en bult är horisontal och en bult går vertikalt. Det andra ni ska undersöka är avståndet (CC) mellan bultarna.