Påskjutsdämpare & svängningsdämpare

VALERYD har påskjutsbroms dämpare och svängningsdämpare och ett heltäckande sortiment av reservdelar för att underhålla din påskjutsbroms till din släpvagn, husvagn, båttrailer, biltranporttrailer, hästtrailer och skåptrailer.

Vad gör en påskjutsdämpare?

En påskjutsdämpare är en kritisk komponent i bromssystemet för bromsade släpvagnar, som spelar en central roll i att säkerställa smidig och säker bromsning. Den är integrerad i släpvagnens påskjutsbroms, vilket är det system som aktiverar släpvagnens bromsar när dragfordonet bromsar. Påskjutsdämparen absorberar och dämpar de stötar och rörelser som uppstår mellan släpvagn och dragfordon vid bromsning, vilket minskar risken för ryckiga eller hackiga rörelser.

När dragfordonet bromsar och därmed minskar hastigheten, fortsätter släpvagnen att röra sig framåt på grund av sin tröghet. Detta framåtriktade tryck aktiverar påskjutsbromsen på släpvagnen. Påskjutsdämparen fungerar då genom att kontrollerat absorbera den energi som genereras av den fortsatta rörelsen, vilket möjliggör en mjuk inbromsning av släpvagnen. Detta förhindrar inte bara ryckiga rörelser som kan vara obehagliga för föraren, utan skyddar även både dragfordonet och släpvagnen från potentiella skador som kan uppstå vid hård eller ojämn bromsning.

Påskjutsdämparen är således en vital del för både säkerhet och komfort under körning med släpvagn. Den bidrar till en jämnare bromsning, vilket är särskilt viktigt vid tunga laster eller i svåra körförhållanden. Regelbunden kontroll och underhåll av påskjutsdämparen är viktigt för att bibehålla dess funktion och förlänga livslängden på både släpvagnens och dragfordonets bromssystem.

Hitta rätt mått på din påskjutsdämpare

Att hitta en påskjutsdämpare som passar din släpvagn kräver noggrannhet och tillgång till rätt information. Genom att följa dessa steg kan du säkerställa att du väljer en påskjutsdämpare som är kompatibel med din släpvagn och dess bromssystem.

 1. Identifiera släpvagnens tillverkare och modell
  Det första steget är att ta reda på tillverkaren och den exakta modellen av din släpvagn. Denna information är ofta avgörande för att hitta kompatibla reservdelar, inklusive påskjutsdämparen.
 2. Kontrollera släpvagnens specifikationer
  Leta efter specifikationer relaterade till din släpvagns bromssystem och nuvarande påskjutsdämpare. Detta kan inkludera information om släpvagnens totala vikt, typ av påskjutsbroms, och specifika modellnummer på befintlig påskjutsdämpare. Denna information hittar du ofta i släpvagnens manual eller på en etikett/plåt fäst vid släpvagnen.
 3. Mätningar
  I vissa fall kan det vara nödvändigt att ta fysiska mått på den befintliga påskjutsdämparen, speciellt om du inte kan hitta specifik modellinformation. Viktiga mått inkluderar längden på dämparen när den är i vilo- och utsträckt läge, samt monteringspunkternas placering.
 4. Ta hjälp om du behöver
  Om du fortfarande är osäker, överväg att konsultera en professionell verkstad som specialiserar sig på släpvagnar. De kan ge råd baserat på erfarenhet och även hjälpa till med installationen av den nya påskjutsdämparen.

Genom att noggrant följa dessa steg minskar du risken för felköp och säkerställer att du väljer en påskjutsdämpare som passar perfekt till din släpvagn, vilket bidrar till säker och smidig användning.

Att byta ut en påskjutsdämpare på din släpvagn är en uppgift som inte kräver professionell hjälp om du har grundläggande verktyg och en viss teknisk förmåga. Här är en detaljerad guide baserad på den tillhandahållna texten för att hjälpa dig genom processen:

Så byter du ut påskjutsdämparen

 1. Förberedelser
  Parkera din släpvagn på en jämn och stabil yta. Använd hjulstopp för att förhindra att släpvagnen rullar.

  – Samla ihop nödvändiga verktyg som skiftnycklar eller hylsnyckelsatser som passar till bultarna på din släpvagn.

 2. Demontera kulhandsken
  Kulhandsken, som är den del där släpvagnen kopplas till dragfordonet, är vanligtvis fäst med bultar. Dessa bultar kan vara placerade lite olika beroende på din släpvagns modell.

  – Använd lämpliga verktyg för att lossa och ta bort bultarna som håller kulhandsken på plats.

 3. Ta bort Bälgen och Bakre Bulten
  När kulhandsken är borttagen kommer du åt bälgen som skyddar den bakre bulten. Bälgen är ett skydd som täcker över delar av påskjutsdämparen och dess fäste.

  – Ta bort bälgen för att blotta den bakre bulten som håller fast påskjutsdämparen i dragröret.

 4. Ta bort påskjutsdämparen
  Lossa den sista bakre bulten som håller påskjutsdämparen på plats. Detta kan kräva en del kraft beroende på hur hårt bulten sitter.

  – Dra sedan försiktigt ut den gamla påskjutsdämparen från dess position.

 5. Montera den Nya Påskjutsdämparen
  För in den nya påskjutsdämparen på samma plats där den gamla satt. Se till att den är riktad korrekt och passar in i fästena.

  – Säkra den nya påskjutsdämparen genom att återmontera och dra åt den bakre bulten ordentligt.

 6. Återmontera Bälgen och Kulhandsken
  Trä tillbaka bälgen över den bakre bulten för att skydda fästet.

  – Återmontera kulhandsken genom att sätta tillbaka och dra åt bultarna som håller den på plats.

 7. Smörjning
  Innan du avslutar, använd en fettspruta för att ordentligt smörja påskjutsmekanismen. Detta säkerställer att den nya påskjutsdämparen fungerar smidigt och förlänger dess livslängd.
 8. Slutkontroll
  Gör en slutlig kontroll för att försäkra dig om att allt är korrekt monterat och att det inte finns något löst.

  – Testa påskjutsmekanismen genom att försiktigt trycka och dra i släpvagnen för att se till att allt fungerar som det ska.

Genom att följa dessa steg noggrant kan du framgångsrikt byta ut påskjutsdämparen på din släpvagn, vilket förbättrar både säkerheten och funktionen.

Då är det dags att byta påskjutsdämpare

Att känna igen när det är dags att byta påskjutsdämpare på din släpvagn är väsentligt för säkerheten och för att bibehålla goda köregenskaper. Ett av de mest påtagliga tecknen på att det är dags för ett byte är om du börjar uppleva ökad stötighet eller ryckighet när du bromsar. Detta tyder på att påskjutsdämparen inte längre kan absorbera rörelseenergin på ett effektivt sätt, vilket kan göra färden obekväm och potentiellt påverka din förmåga att kontrollera både släpvagn och dragfordon säkert.

Vidare kan en noggrann visuell inspektion avslöja andra varningssignaler, såsom synliga skador eller läckage av dämparvätska från påskjutsdämparen. Sådana skador är tydliga indikationer på att dämparen inte fungerar som den ska och behöver bytas ut. Korrosion är en annan faktor att vara uppmärksam på, då det kan försvaga dämparen och minska dess effektivitet.

Onormala ljud från påskjutsanordningen vid körning, särskilt i samband med bromsning, är ytterligare ett tecken på att något inte står rätt till. Om du hör knakande, skrapande eller gnisslande ljud är det starka indikationer på att påskjutsdämparen är sliten eller skadad och behöver en ersättare.

Sammanfattningsvis är det viktigt att vara uppmärksam på dessa tecken och vidta åtgärder för att byta ut påskjutsdämparen vid behov. Att underhålla och vid behov byta ut påskjutsdämparen är centralt för att säkerställa en säker och behaglig färd med din släpvagn. Genom att vara proaktiv kan du undvika potentiella säkerhetsrisker och försäkra dig om att din släpvagn fungerar optimalt.

Showing 1–12 of 68 results