Kopplingsschema för släpvagn och husvagn

Belysningssystem på släp och husvagn

  1. Applicera elkontaktfett på alla kontaktytor såsom, glödlampans kontaktyta, stickkontakt, honkontakt, kontaktclipsen = kabelskor. Rengör vid behov så att gamla ärgade ytor blir rena och applicera därefter bra elkontaktfett.
  2. Utsätt ej din belysning för onödig påfrestning från högtryckstvätt eller liknande. Om så skett se till att avlägsna glas och torka rent från fukt. Väl insmorda ytor minskar risken för okontakt.
  3. Vårda stickkontakten så att denna ej ligger i grus och att vatten ej kan regna in i kontakten. Använd stickkontaktshållaren.
  4. Ha alltid extra glödlampor, stickkontakt, elsäkringar, elkontaktfett, elmejsel samt ett kopplingsschema tillgängligt på din resa.
  5. Satsa alltid på glödlampor av hög kvalitet till ditt släpfordon.

Vanliga fel

  1. Kolla säkringar, om säkringen går upprepade gånger, kolla så att ej kortslutning föreligger.
  2.  Ta isär stickkontakten och se om sladdarna sitter ordentligt fast i stickkontakten (lossar ofta då man drar i sladden till stickkontakten).
  3.  Använd en liten mejsel eller kniv och spänn isär stiften i din stickkontakt. Smörj in med elkontaktfett. Byt stickkontakten vid behov.
  4.  Kontrollera honkontakten, rengör, smörj in och byt vid behov.
  5.  Vid jordfel beter sig elsystemet ofta okontrollerat och blinkar lite hur som helst, kontrollera att alla jordanslutningar har bra kontakt, byt kabelskor vid behov och smörj in med elkontaktfett.

 

Kopplingsschema för 7-polig släpvagnskontakt
7-polig ISO 1724

7-polig koppling

1/L  Blinkljus vänster (gul)
2 Dimbakljus (blå)
  3/31  Jord (vit) 1-7
 4/R  Blinkerljus höger (grön)
 5/58-R    Bakljus höger (brun)
 6/54    Bromsljus (röd)
 7/58-L    Bakljus vänster (svart)
 8    Brytare för dimkontakt (grå)

 

 

Klicka på nedan bild för att se fler delar ur vårt belysningssortiment.

Rekommenderat kopplingsschema

För 7-pol/13-pol kontaktdosor enligt standard. På vissa 7-pol dosor finns extra pol. Nummer 8 som är avsedd att automatiskt koppla bort dimbakljuset på bilen och föra över detta på vagnen/släpet.
På 13-pol dosan är detta nummer 2a.

Valeryd tar ej ansvar för skador som uppstår vid felaktig elinstallation! Vi rekommenderar att man vänder sig till en verkstad som har kunskap om elinstallationer.

Dessa kopplingsscheman visar kopplingen på bilen:

Kopplingsschema för 13-polig släpvagnskontakt
13-polig DIN/ISO 11446

13-polig koppling

1/L  Blinkljus vänster (gul)
2 Dimbakljus (blå)
2a Brytare för dimkontakt (grå)
1-8   3/31  Jord (vit) 1-7
 4/R  Blinkerljus höger (grön)
 5/58-R    Bakljus höger (brun)
 6/54    Bromsljus (röd)
 7/58-L    Bakljus vänster (svart)
 8   Backljus (svart/röd)
 9   Pluspolkabel (brun/vit)
 10   Laddningsledning (röd)
10 11   Jord till 10 (vit)
12   Släp närvarande (röd/blå)
9 13   Jord till 9 (vit)

 

Ladda ned och skriv ut kopplingsschema

SLÄPVAGNSKONTAKT

STICKDOSA TILL SLÄPVAGN

BELYSNINGSKIT