Påskjutsbroms

Påskjutsbroms är en mekanisk anordning som vid inbromsning omvandlar rörelseenergin via bromshävarmen som drar i bromsöverföring bromswire, kraften överförs via expander i varje hjulbroms där bromsbackarna pressas ut emot bromstrumman och skapar bromsverkan. Mekaniska bromsar är helt dominerande på den europeiska marknaden på släpvagn, husvagn, båttrailer, biltransporttrailer och hästtrailer.

Showing 1–12 of 52 results