Söka artikel för hjulbroms

Det finns flera vägar att hitta sin artikel för hjulbroms. I sökfältet uppe i toppen på hemsidan, kan du söka på följande:

  • Registreringsnummer
  • Broms-ID
  • OE-nummer / orginalartikelnummer
  • Bromsdimension

Sök via broms-ID

Ditt Bromsid/Typnr hittar du på påskjutaren, dragbalkarna, bromsskölden eller axeln. På nyare släp kan det även finnas två olika skyltar med bromsidnummer. Då gäller den ena skylten för påskjutsdetaljer och den andra för broms- och axeldetaljer.

Vad är ett Bromsid/Typnr?

Det används för att identifiera en axel och/eller en påskjutare. Ett Bromsid kan vara ett typnummer, som kommer från de olika tillverkarna, eller ett godkännandenummer utfärdat av någon myndighet.

Hur ser det ut?
Typnummer och godkännandenummer kan finnas i en mängd olika förekomster och utseende, men ofta finns det i olika nummer-serier: TSV-nummer, EG-nummer eller ETI-nummer. På släp från 1994 och framåt är Bromsid ett EG eller EU nummer. Innan 1994 användes VOV, TSV och T nummer. Dessa nummer ser alltid ut så här (x=en siffra):
VOVxxx
TxxxPS
TSVxxxP

Ett TSV nummer är aldrig lägre än 97.
Ett T nummer är aldrig högre än 141.

Bromstrummor
När man identifierar bromstrummor behöver man förutom bromsid även veta axelns maxvikt eftersom flera bromstrummor kan ha samma bromsid. Vikten finns oftast angiven på axeln.

Bromsid på axel

Bromsid på påskjut

Hitta orginalnummer

Orginalnummer (eller OE-nummer på engelska) är ursprungstillverkarens artikelnummer, som har tryckts eller stansats in i en artikel. Ofta kan man se dessa nummer på påskjutsdämpare eller på bromstrummor.

Originalnummer

Söka artiklar via bromsdimension

Varje hjulbroms har en bromsdimension. Man mäter först bromstrummans innerdiameter, där bromsbackarnas beläggningsyta nuddar bromstrumman, sedan mäter man bredden på bromsbacken.

Exempelvis: 200×50 betyder att bromstrummans innerdiameter är 200mm och att bromsbacken är 50 mm bred. Du kan söka på “200×50” i sökfältet på hemsidan, eller så kan du göra en filtrering på “Bromsdimension” i artikelfiltret.

Mäta bromsdiameter

Mäta bromsbackens bredd