Hur används kulmutter på wire?

Där inte wire med fast T-ände/Svamp kan användas har vi en annan lösning. Använd en wire med gängor i änden och skruva sedan på en kulmutter och en vanlig mutter. Dessa finns i en sats med 2 stycken av varje som heter 4010037. Du har då mer möjligheter att justera din wire.