Hur byter man kompaktlager?

Filmen nedan visar hur man byter kompaktlager. Tänk på följande:

  • Var noga med att du sätter kompaktlagret åt rätt håll.
  • När du pressar i det nya lagret, så pressa bara på den yttre lagerbanan.