Hur justera en broms från Knott?

Minst en gång om året behöver du justera bromsarna. Det behöver även göras när du har bytt bromsbackar.

När du justerar bromsarna dra fast bulten för bromsjustering så att bromstrumman sitter fast och inte går att snurra. Därefter lossas bulten tills bromstrumman är lättgående igen.