Hur montera bromsjustering för Al-Ko?

Smörj alla rörliga delar med kopparpasta, eller liknande.