Hur monteras nock för backmatfunktion?

Filmen visar hur man förbereder och monterar AL-KOs nock och bult för backmatfunktion. Varje gång du byter bromsbackar ska du också byta nockfjäder och då måste du demontera och montera nocken. Smörj alla rörliga delar med kopparpasta eller liknande.