Hur mäter man bultcirkeln?

Fälgen sitter fastskruvad i bromstrumman, och bultarna sitter i en cirkel, en bultcirkel. En bultcirkel består av två mått:

  1. Hur många bultar ingår i cirkeln
  2. Diametern cirkeln

En bultcirkel kan till exempel vara 4×100. En sådan bultcirkel indikerar en trumma med fyra bultar samt antalet millimeter som utgör cirkelns diameter (100 i det här exemplet).

4-bults trumma

På en fyrbultstrumma kan du mäta bultcirkel från bulthålets yttersta kant till bulthålets innersta kant rakt över navhålet eller centrum hål till centrum hål rakt över navhålet.

5-bults trumma

På en fembults trumma mäter du från centrum hål rakt över navhålet till en tänkt linje mitt emellan de två hålen på motsatt sida.