PÅSKJUTARE KORT - SLÄPET BROMSAR EJ SOM DET SKA

Att påskjutsreserven är för kort är en vanlig orsak till att släpfordon blir underkända vid besiktning. Betydelsen av detta är att påskjutsbromsen börjar verka för sent när man bromsar. När påskjutaren trycks ihop skall bromsverkan infinnas nästan direkt alltså i den gröna zonen (A). Om bromsverkan börjar i den gula zonen (B) är det stor risk att påskjutsbromsen ganska snart kommer att fungera dåligt eftersom bromsdelarna slits. Börjar bromsverkan i den röda zonen (C) kommer släpet att bli underkänt vid besiktning.

Vanliga orsaker till dålig bromsverkan är:
1. Slitna bromsbackar
2. Ojusterade bromsar. OBS! Justera alltid i bromsen inte genom att dra åt vantskruven!
3. Trasig eller dålig backautomatik
4. Trasig eller dålig påskjutsbroms

Hur kontrollerar du då detta?
Att prova bromsverkan för handbromsspaken är ju tämligen enkelt. Ett tips för att prova när påskjutsbromsen börjar verka är att använda sig av vårt enkla testverktyg. Nu kan du spänna ihop påskjutaren lugnt och sansat och prova exakt var bromsverkan börjar infinna sig.

OM PÅSKJUTSRESERVEN ÄR FÖR KORT

Om påskjutsreserven är för kort trots att bromsarna är väl justerade så är en vanlig orsak att bromshävarmen är dåligt justerad. Bromshävarmen skall inte glappa någonting utan ligga emot dragröret för optimal bromsverkan. Bild 4 visar hur bromshävarmen skall ligga emot dragröret.

För att ändra bromshävarmens läge är det lättast att skruva in den korta bromsstången framför vantskruven. Anledningen till att det ofta inte hjälper att enbart skruva på vantskruven är att bromsverkan för handbromsspaken då ändras samtidigt.