Bussning

En bussning till påskjutsbromsen är en del av bromssystemet på en släpvagn som används för att förhindra onödig rörelse eller vibrationer mellan olika delar av bromssystemet. Bussningen fungerar som en dämpande komponent mellan två rörliga delar, till exempel mellan bromsbackarna och bromsankarna.

Minskat slitage med bussningar

Bussningen sitter vanligtvis mellan två metallkomponenter i bromssystemet och består ofta av gummi eller polyuretan. Dess främsta funktion är att minska friktionen mellan de två metallkomponenterna, dämpa vibrationer och förhindra onödig rörelse. Genom att minska friktionen mellan de rörliga delarna minskar också slitage på bromssystemet och ökar dess livslängd.

Slitna bussningar?

En bussning till påskjutsbromsen kan behöva bytas ut om den har blivit sliten eller om den har sprickor eller andra skador. Detta kan orsaka ökad friktion och vibrationer mellan de rörliga delarna i bromssystemet, vilket kan leda till att bromsarna fungerar sämre och att de slits ut snabbare.

Showing 1–12 of 30 results