Axeltapp

VALERYDS axeltappar används framförallt på båttrailers båtupptagningsvagnar.