Gummibälg

När det gäller användning av gummibälgar till påskjutsbromsar på släpvagnar används de för att skydda bromssystemets känsliga komponenter från smuts och fukt. Bälgarna monteras vanligtvis över påskjutsbromsen och skyddar bland annat bromsjusteringsmekanismen och vajeranslutningarna.

Montering av gummibälg

För att använda gummibälgar på en påskjutsbroms behöver du först montera dem på bromsen enligt tillverkarens anvisningar. Det är viktigt att se till att bälgarna är ordentligt monterade och att det inte finns några hål eller sprickor i gummit, eftersom detta kan leda till att smuts och fukt tränger in i bromssystemet och orsakar skador.

Öka livslängden med gummibälg

Att använda gummibälgar på påskjutsbromsen kan hjälpa till att förlänga bromssystemets livslängd och minska risken för dyra reparationer. Det är dock viktigt att komma ihåg att gummibälgar inte kan ersätta regelbunden underhåll och inspektion av bromssystemet.

Showing 1–12 of 21 results